Polityka prywatności

Obowiązek Informacyjny Administratora strony barnas.info wobec
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

5 IV 2021r.

Witaj!

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako „RODO”).

W związku z tym pragnę poinformować, w jaki sposób przetwarzam Dane Osobowe oraz
o zasadach, na jakich będzie się to odbywało. W kolejnych akapitach dokładnie poznasz podstawowe informacje na ten temat.

Kto jest administratorem Danych Osobowych?

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w obrębie tej witryny internetowej jest Gracjan Barnaś. W dalszej treści niniejszego pisma zwany „Administratorem”

Czyje i jakie dane przetwarzam?

Jako Administrator informuję, że przetwarzam dane osobowe osób udostępniających mi je w korespondencji prywatnej. Przetwarzane są one w ramach korzystania z mojej strony internetowej, prowadzenia korespondencji elektronicznej i prowadzenia korespondencji tradycyjnej.

Mogą to być takie dane jak: wizerunek, imię, nazwisko, numer telefonu, adres, adres poczty elektronicznej, adres internetowy IP z którego nastąpiło logowanie do strony, oraz dane zapisane w plikach cookies.

Co oznacza przetwarzanie danych?

Przetwarzanie danych jest to wykonywanie wszelkich operacji w odniesieniu do informacji,
a w szczególności ich: zbieranie, wytwarzanie, przekazywanie, opracowywanie, utrwalanie, modyfikowanie, kopiowanie, zmienianie, przechowywanie, udostępnianie i usuwanie.

Czym są Dane Osobowe?

Dane Osobowe są to wszelkie informacje, które umożliwiają zidentyfikowanie osoby fizycznej, której dane te dotyczą. Podlegają ochronie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a także wynikających z ww. Rozporządzenia przepisów krajowych.

Sprawy techniczne:

Informuję, że jako Administrator dokładam wszelkich starań, aby zapewnić skuteczne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pragnę zwrócić Twoją uwagę na obecność grafiki przedstawiającej małą zieloną kłódkę obok adresu internetowego strony: https://www.barnas.info/ Jej obecność informuje o tym, że strona szyfruje wszystkie dane, które za jej pośrednictwem przesyłamy. Szyfrowanie jest oznaczone skrótem HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) wyświetlanym na początku adresu strony. Dzięki temu oznaczeniu wiemy, że podczas przeglądania stron najpierw następuje wymiana kluczy kryptograficznych TLS (Transport Layer Security), a dopiero potem standardowe żądanie HTTP. W ten sposób zabezpieczamy się przed przechwyceniem danych przez osoby trzecie.

Pliki strony internetowej, bazy danych oraz pliki poczty elektronicznej znajdującej się domenie Barnas.info fizycznie znajdują się na terenie Rzeczypospolitej Polski w jednym
z najnowocześniejszych Data Center w Warszawie – ATMAN. Lokalizacja spełnia rygorystyczne standardy (TIER III) w zakresie bezpieczeństwa oraz niezawodności dzięki zastosowaniu dwóch niezależnych źródeł prądu, systemu UPS połączonego z agregatami. Wszelkie urządzenia sieciowe jak i serwerowe są redundantne, co zapobiega przerwom w dostępie do usług w przypadku uszkodzeń awarii jakichkolwiek podzespołów.

Twoje prawa, które wynikają z RODO:

Przede wszystkim, zgodnie z obowiązującymi już przepisami masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw, skorzystać z prawa do bycia zapomnianym na zasadach opisanych w ww. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Z uwagi na nieznaczną skalę przetwarzania Danych Osobowych, Administrator nie ma obowiązku powoływania Inspektora Ochrony Danych. Celem kontaktu z Administratorem należy kierować wejść w zakładkę Kontakt.

W przypadku stwierdzenia naruszenia danych masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).